2007/Sep/17

กับสิ่งดี ๆ ที่มีเธอ ข้างกาย
ไม่เคยจะห่างหาย ไป

เธอ คือความหวัง คือ .. ความสดใส
และ . ความรักในทุกยาม คอยห่วงใย

เธอ เท่านั้นที่ให้ฉัน ได้ทุกอย่าง
เธอ คือ . คนนั้น
คือ ฝันอันสวยงาม

ในยามอ่อนแอท้อแท้และผิดหวัง ก็ยังมีเธอคอย เคียงข้าง
อยู่เป็นพลัง เป็นกำลังใจปลอบใจฉันให้ยิ้มสู้ต่อไป

เธอ คนนี้ที่ให้ฉันได้ทุกอย่าง
เธอ ที่แสนดี จะขอมีเพียง เธอ

ไ ม่ มี ใ ค ร ค น ใ ด ที่ ฉั น เ ค ย พ บ เ จ อ มี ค่ า เ ที ย บ เ ส ม อ

เ ท่ า กั บ เ ธ อ รู้ ไ ห ม

บอกรักเธออีกครั้งว่ารักเธอทั้งหัวใจ
บอกไว้ให้เพียงเธอ คนนั้น


ทุ ก สิ่ ง ที่ ฝั น ที่ ฉั น ไ ด้ รั บ ม า เ ธ อ นั้ น มี ค่ า ก ว่ า สิ่ ง ไ ห น

ไม่มีใครคนใดที่ฉันเคยพบเจอ มีค่าเทียบเสมอเท่ากับเธอรู้ไหม

บ อ ก รั ก เ ธ อ อี ก ค รั้ งว่ า รั ก เ ธ อ ทั้ ง หั ว ใ จ

บ อ ก ไ ว้ ใ ห้ เ พี ย ง เ ธ อ ที่ แ ส น ดี

เธอมีจริงใช่ไหม.........

Comment

Comment:

Tweet


เธอคนนั้นจะมีจิงเหรอ รออยู่นะconfused smile
#54 by หนังฟรี (111.84.163.73) At 2010-09-26 20:55,
ในยามอ่อนแอท้อแท้และผิดหวัง ก็ยังมีเธอคอย เคียงข้างอยู่เป็นพลัง เป็นกำลังใจปลอบใจฉันให้ยิ้มสู้ต่อไป
เธอ คนนี้ที่ให้ฉันได้ทุกอย่าง
เธอ ที่แสนดี จะขอมีเพียง เธอ
ไ ม่ มี ใ ค ร ค น ใ ด ที่ ฉั น เ ค ย พ บ เ จ อ มี ค่ า เ ที ย บ เ ส ม อ เ ท่ า กั บ เ ธ อ รู้ ไ ห ม
บอกรักเธออีกครั้งว่ารักเธอทั้งหัวใจ
บอกไว้ให้เพียงเธอ คนนั้นmj...

#53 by pp (61.7.231.171) At 2010-08-19 01:07,
ในยามอ่อนแอท้อแท้และผิดหวัง ก็ยังมีเธอคอย เคียงข้าง
อยู่เป็นพลัง เป็นกำลังใจปลอบใจฉันให้ยิ้มสู้ต่อไป
เธอ คนนี้ที่ให้ฉันได้ทุกอย่าง
เธอ ที่แสนดี จะขอมีเพียง เธอ Mj...
#52 by pP (61.7.231.171) At 2010-05-02 16:46,
ในยามอ่อนแอท้อแท้และผิดหวัง ก็ยังมีเธอคอย เคียงข้าง
อยู่เป็นพลัง เป็นกำลังใจปลอบใจฉันให้ยิ้มสู้ต่อไป
เธอ คนนี้ที่ให้ฉันได้ทุกอย่าง
เธอ ที่แสนดี จะขอมีเพียง เธอ
ไ ม่ มี ใ ค ร ค น ใ ด ที่ ฉั น เ ค ย พ บ เ จ อ มี ค่ า เ ที ย บ เ ส ม อ
เ ท่ า กั บ เ ธ อ รู้ ไ ห ม
บอกรักเธออีกครั้งว่ารักเธอทั้งหัวใจ
บอกไว้ให้เพียงเธอ คนนั้น...Mj..


ทุ ก สิ่ ง ที่ ฝั น ที่ ฉั น ไ ด้ รั บ ม า เ ธ อ นั้ น มี ค่ า ก ว่ า สิ่ ง ไ ห น

ไม่มีใครคนใดที่ฉันเคยพบเจอ มีค่าเทียบเสมอเท่ากับเธอรู้ไหม

บ อ ก รั ก เ ธ อ อี ก ค รั้ งว่ า รั ก เ ธ อ ทั้ ง หั ว ใ จ

บ อ ก ไ ว้ ใ ห้ เ พี ย ง เ ธ อ ที่ แ ส น ดี

#51 by pP (118.172.130.253) At 2010-04-08 03:08,
ชอบมากเลยค่ะ ขอบคุณนะค่ะ
#50 by โหลดเพลงใหม่ฟรี (113.53.212.225) At 2010-03-26 11:27,
ชอบมากเลยค่ะ ขอบคุณนะค่ะ
#49 by โหลดเพลงใหม่ฟรี (113.53.212.225) At 2010-03-26 11:26,
big smile open-mounthed smile confused smile
#48 by เพลงใหม่ (202.139.223.18) At 2010-01-27 23:29,
เพลงใหม่ล่าสุดต้องที่นี้
#47 by โหลดเพลงmp3 (110.164.10.12) At 2009-10-09 04:56,
เพลงเพราะจริงๆ
#46 by โหลดเพลงmp3 (110.164.10.12) At 2009-10-09 04:56,
แจ่ม
#45 by เพลงฟรี (110.164.10.12) At 2009-10-09 04:56,
บล๊อคนี้ที่เจ๋งที่สุด
#44 by MP3ฟรี (110.164.10.12) At 2009-10-09 04:56,
สุดยอด
#43 by โหลดเพลง (110.164.10.12) At 2009-10-09 04:56,
เด็ดๆ เพาะดี
#42 by ดาวโหลดmp3 (58.64.82.101) At 2009-08-06 01:16,
confused smile confused smile
#41 by โหลดเพลง (118.172.30.68) At 2009-07-16 11:06,
sad smile sad smile sad smile
#40 by โหลดเพลง (202.28.27.3) At 2009-07-12 12:18,
#39 by ไก่เดีสน (117.47.165.49) At 2008-06-21 16:02,
eb9810b0d9e9924e4dde4558ffbdab58
#38 by John Doe (64.28.187.69) At 2008-06-09 15:32,
Hello, nice site look this:
http://groups.msn.com/Bestdrugmedicineforprematureejaculation/
http://groups.msn.com/Ejaculationprematureproblem
http://groups.msn.com/Drugsforprematureejaculation
http://groups.msn.com/adrugtohelpprematureejaculation
http://groups.msn.com/Controlingprematureejaculations
http://groups.msn.com/Ejaculationherbalprematureremedy
http://groups.msn.com/Bestprematureejaculation
http://groups.msn.com/Causeejaculationpremature
http://groups.msn.com/Drugstostopprematureejaculation
http://groups.msn.com/Ejaculationherbalprematureremedy
http://groups.msn.com/Ejaculationmalemanpremature
http://groups.msn.com/Ejaculationprematureproblem
http://groups.msn.com/Canyoucontrolprematureejaculation
http://groups.msn.com/Curingprematureejaculationhere
http://groups.msn.com/Drugshelpprematureejaculation
http://groups.msn.com/Controlingprematureejaculations
http://groups.msn.com/Causeejaculationpremature
http://groups.msn.com/Ejaculationendpremature
http://groups.msn.com/Cureejaculationnaturallypremature
http://groups.msn.com/Causeejaculationpremature
http://groups.msn.com/Adhdprematureejaculation
http://groups.msn.com/Controllingejaculationpremature
http://groups.msn.com/adrugtohelpprematureejaculation
http://groups.msn.com/Curingprematureejaculationhere
http://groups.msn.com/Controlejaculationpremature
http://groups.msn.com/Controlejaculationpremature
http://groups.msn.com/Acureforprematureejaculation
http://groups.msn.com/Drugshelpprematureejaculation
http://groups.msn.com/Drugshelpprematureejaculation
http://groups.msn.com/Cureforprematureejaculation

End ^) See you
#37 by Helga (85.192.182.36) At 2008-06-05 21:44,
f2cb80d75c301b97d13d93c0317b0b84
#36 by John Doe (64.28.187.69) At 2008-05-06 12:29,
ชอบเพลงนี้มากเลยนะคะ่
#35 by เพราะดีค่ะ (117.47.3.151) At 2008-01-22 12:58,
เคยมีเด็กถูกฆ่าตายที่ห้องน้ำของภารโรง
>>แต่ไม่สามารถหาต้นเหตุของคดีนี้ได้
>>จึงได้ปล่อยร่างไร้วิญญาณของเด็กน้อยทิ้งไว้ ณ ที่แห่งเดิม
>>ไม่มีการทำพิธีอะไรทั้งสิ้น วิญญาณของเด็กจึงล่องลอยวนเวียนอยู่ที่รร.
>>เป็นเวลาหลาย 10 ปี
>>จนวันหนึ่งได้มีกลุ่มนร.หญิงเข้าไปในห้องน้ำนั้นเพื่อหวังจะแกล้งภารโรง
>>จึงได้พบกับวิญญาณของเด็กน้อย กำลังไต่ไปตามเพดาน พร้อมแสยะยิ้มให้
>>พวกเทอกลัวมากรีบวิ่งออกจากห้องน้ำ
>>แต่เพื่อนคนหนึ่งพลันไปเหยียบแอ่งน้ำที่พื่นเข้า
>>จึงได้ล้มและไปสะดุดขาของเพื่อนอีกคนหนึ่งเข้า
>>เพื่อนคนนั้นได้จับแขนของอีกคนไว้จึงล้มกันมาเป็นทอดๆและหัวฟาดพื้นตายหมด
>>วิญญาณของพวกเขาจึงวนเวียน ณ ที่แห่งนั้นตลอดไป
>>จงส่งต่อไปอีก 20 กระทู้ ภายใน 7 ชม.
>>ต่อแรกเราก็ไม่เชื่อหรอกแต่เพื่อนเราประสบอุบัติเหตุไปแล้ว 5คนตั้งแต่เราอ่าน
โทดอีกกี่ครั้งล่ะค่ะโทดจิงๆ


#34 by ytit7i7y (222.123.215.184) At 2007-11-29 10:11,
เคยมีเด็กถูกฆ่าตายที่ห้องน้ำของภารโรง
>>แต่ไม่สามารถหาต้นเหตุของคดีนี้ได้
>>จึงได้ปล่อยร่างไร้วิญญาณของเด็กน้อยทิ้งไว้ ณ ที่แห่งเดิม
>>ไม่มีการทำพิธีอะไรทั้งสิ้น วิญญาณของเด็กจึงล่องลอยวนเวียนอยู่ที่รร.
>>เป็นเวลาหลาย 10 ปี
>>จนวันหนึ่งได้มีกลุ่มนร.หญิงเข้าไปในห้องน้ำนั้นเพื่อหวังจะแกล้งภารโรง
>>จึงได้พบกับวิญญาณของเด็กน้อย กำลังไต่ไปตามเพดาน พร้อมแสยะยิ้มให้
>>พวกเทอกลัวมากรีบวิ่งออกจากห้องน้ำ
>>แต่เพื่อนคนหนึ่งพลันไปเหยียบแอ่งน้ำที่พื่นเข้า
>>จึงได้ล้มและไปสะดุดขาของเพื่อนอีกคนหนึ่งเข้า
>>เพื่อนคนนั้นได้จับแขนของอีกคนไว้จึงล้มกันมาเป็นทอดๆและหัวฟาดพื้นตายหมด
>>วิญญาณของพวกเขาจึงวนเวียน ณ ที่แห่งนั้นตลอดไป
>>จงส่งต่อไปอีก 20 กระทู้ ภายใน 7 ชม.
>>ต่อแรกเราก็ไม่เชื่อหรอกแต่เพื่อนเราประสบอุบัติเหตุไปแล้ว 5คนตั้งแต่เราอ่าน
โทดอีกกี่ครั้งล่ะค่ะโทดจิงๆ


#33 by fdfg (222.123.215.184) At 2007-11-29 10:11,
เคยมีเด็กถูกฆ่าตายที่ห้องน้ำของภารโรง
>>แต่ไม่สามารถหาต้นเหตุของคดีนี้ได้
>>จึงได้ปล่อยร่างไร้วิญญาณของเด็กน้อยทิ้งไว้ ณ ที่แห่งเดิม
>>ไม่มีการทำพิธีอะไรทั้งสิ้น วิญญาณของเด็กจึงล่องลอยวนเวียนอยู่ที่รร.
>>เป็นเวลาหลาย 10 ปี
>>จนวันหนึ่งได้มีกลุ่มนร.หญิงเข้าไปในห้องน้ำนั้นเพื่อหวังจะแกล้งภารโรง
>>จึงได้พบกับวิญญาณของเด็กน้อย กำลังไต่ไปตามเพดาน พร้อมแสยะยิ้มให้
>>พวกเทอกลัวมากรีบวิ่งออกจากห้องน้ำ
>>แต่เพื่อนคนหนึ่งพลันไปเหยียบแอ่งน้ำที่พื่นเข้า
>>จึงได้ล้มและไปสะดุดขาของเพื่อนอีกคนหนึ่งเข้า
>>เพื่อนคนนั้นได้จับแขนของอีกคนไว้จึงล้มกันมาเป็นทอดๆและหัวฟาดพื้นตายหมด
>>วิญญาณของพวกเขาจึงวนเวียน ณ ที่แห่งนั้นตลอดไป
>>จงส่งต่อไปอีก 20 กระทู้ ภายใน 7 ชม.
>>ต่อแรกเราก็ไม่เชื่อหรอกแต่เพื่อนเราประสบอุบัติเหตุไปแล้ว 5คนตั้งแต่เราอ่าน
โทดอีกกี่ครั้งล่ะค่ะโทดจิงๆ


#32 by dfhhftr (222.123.215.184) At 2007-11-29 10:11,
เคยมีเด็กถูกฆ่าตายที่ห้องน้ำของภารโรง
>>แต่ไม่สามารถหาต้นเหตุของคดีนี้ได้
>>จึงได้ปล่อยร่างไร้วิญญาณของเด็กน้อยทิ้งไว้ ณ ที่แห่งเดิม
>>ไม่มีการทำพิธีอะไรทั้งสิ้น วิญญาณของเด็กจึงล่องลอยวนเวียนอยู่ที่รร.
>>เป็นเวลาหลาย 10 ปี
>>จนวันหนึ่งได้มีกลุ่มนร.หญิงเข้าไปในห้องน้ำนั้นเพื่อหวังจะแกล้งภารโรง
>>จึงได้พบกับวิญญาณของเด็กน้อย กำลังไต่ไปตามเพดาน พร้อมแสยะยิ้มให้
>>พวกเทอกลัวมากรีบวิ่งออกจากห้องน้ำ
>>แต่เพื่อนคนหนึ่งพลันไปเหยียบแอ่งน้ำที่พื่นเข้า
>>จึงได้ล้มและไปสะดุดขาของเพื่อนอีกคนหนึ่งเข้า
>>เพื่อนคนนั้นได้จับแขนของอีกคนไว้จึงล้มกันมาเป็นทอดๆและหัวฟาดพื้นตายหมด
>>วิญญาณของพวกเขาจึงวนเวียน ณ ที่แห่งนั้นตลอดไป
>>จงส่งต่อไปอีก 20 กระทู้ ภายใน 7 ชม.
>>ต่อแรกเราก็ไม่เชื่อหรอกแต่เพื่อนเราประสบอุบัติเหตุไปแล้ว 5คนตั้งแต่เราอ่าน
โทดอีกกี่ครั้งล่ะค่ะโทดจิงๆ


#31 by gfrty (222.123.215.184) At 2007-11-29 10:11,
เคยมีเด็กถูกฆ่าตายที่ห้องน้ำของภารโรง
&g