2010/Sep/06

 

Pancake – ความคิดถึงไม่พึ่งปาฏิหาริย์
เนื้อร้อง/ทำนอง โจ Pancake
เรียบเรียง โจ Pancake

เมื่อไรที่สายลมพัดผ่านเนิ่นนานสักเพียงไหน
ให้รับรู้ว่าความคิดถึงของฉันเอง
ผ่านสายลมฝากแสงดาวมาส่งให้เธอ
อาจอยู่ในเสียงเพลงรักเก่า ซึ้งใจได้เสมอ
ความคิดถึงกำลังส่งตรงไปหาเธอ
จากหัวใจที่เฝ้าคอยเธออยู่ตรงนี้

เวลาที่เราต่างคนต่างไกลกัน
รักนั้นยังผูกพัน ไว้ข้างๆกาย
อาจมีนาทีที่เราใจตรงกัน
แม้ท้องฟ้าทะเลจะมีมาขวางกั้น
แต่คงไม่หยุดความคิดที่มีเธอ

ความคิดถึง ไม่ต้องพึ่งปฏิหาริย์
เพียงแค่สายลมผ่าน คือใจฉันมันเรียกหาเธอ
ความคิดถึง มองไม่เห็นแต่อยู่รอบๆตัวเธอ
หลับไปแล้วก็ยังเจอ ความคิดถึงยังคิดถึง
ยังคิดถึง ยังคิดถึง เธอเหลือเกิน

ค่ำคืนที่แสงดาวร้อยพัน ถ้าเทียบกับใจฉัน
ความคิดถึงนั้นเกินกว่าเอาแผ่นฟ้ากั้น
จะเหมือนลมที่หายใจเข้าออกเคียงเธอ

เวลาที่เราต่างคนต่างไกลกัน
รักนั้นยังผูกพัน ไว้ข้างๆกาย
อาจมีนาทีที่เราใจตรงกัน
แม้ท้องฟ้าทะเลจะมีมาขวางกั้น
แต่คงไม่หยุดความคิดที่มีเธอ

ความคิดถึงไม่ต้องพึ่งปฏิหาริย์
เพียงแค่สายลมผ่าน คือใจฉันมันเรียกหาเธอ
ความคิดถึง มองไม่เห็นแต่อยู่รอบๆตัวเธอ
หลับไปแล้วก็ยังเจอ ความคิดถึง ยังคิดถึง
ยังคิดถึง ยังคิดถึง เธอเหลือเกิน

ค่ำคืนที่แสงดาวร้อยพัน ถ้าเทียบกับใจฉัน
ความคิดถึงนั้นเกินกว่าเอาแผ่นฟ้ากั้น
จะเหมือนลมที่หายใจเข้าออกเคียงเธอ

ความคิดถึง ไม่ต้องพึ่งปฏิหาริย์
เพียงแค่สายลมผ่าน คือใจฉันมันเรียกหาเธอ
ความคิดถึง มองไม่เห็นแต่อยู่รอบๆตัวเธอ
หลับไปแล้วก็ยังเจอ ความคิดถึง ยังคิดถึง
ยังคิดถึง ยังคิดถึง เธอเหลือเกิน

ค่ำคืนที่แสงดาวร้อยพัน ถ้าเทียบกับใจฉัน
ความคิดถึงนั้นเกินกว่าเอาแผ่นฟ้ากั้น
จะเหมือนลมที่หายใจเข้าออกเคียงเธอ
ความรักยังมีอยู่เสมอ ก็ฉันนั้นคิดถึงเธอ

Comment

Comment:

Tweet


ความคิดถึงไม่ต้องพึ่งปฏิหาริย์
เพียงแค่สายลมผ่าน คือใจฉันมันเรียกหาเธอ
ความคิดถึง มองไม่เห็นแต่อยู่รอบๆตัวเธอ
หลับไปแล้วก็ยังเจอ ความคิดถึง ยังคิดถึง
ยังคิดถึง ยังคิดถึง เธอเหลือเกิน
ค่ำคืนที่แสงดาวร้อยพัน ถ้าเทียบกับใจฉัน
ความคิดถึงนั้นเกินกว่าเอาแผ่นฟ้ากั้น
จะเหมือนลมที่หายใจเข้าออกเคียงเธอ
#18 by pp... (119.42.99.4) At 2011-08-11 01:43,
คิดถึงที่รักมากๆนะmj...
me'ko
#17 by pp (119.42.100.126) At 2011-06-21 22:24,
ความคิดถึงไม่ต้องพึ่งปฏิหาริย์
เพียงแค่สายลมผ่าน คือใจฉันมันเรียกหาเธอ
ความคิดถึง มองไม่เห็นแต่อยู่รอบๆตัวเธอ
หลับไปแล้วก็ยังเจอ ความคิดถึง ยังคิดถึง
ยังคิดถึง ยังคิดถึง เธอเหลือเกิน
ค่ำคืนที่แสงดาวร้อยพัน ถ้าเทียบกับใจฉัน
ความคิดถึงนั้นเกินกว่าเอาแผ่นฟ้ากั้น
จะเหมือนลมที่หายใจเข้าออกเคียงเธอ
นอนหลับฝันดีนะmj...
#16 by pp... (119.42.104.84) At 2011-05-29 05:20,
เมื่อไรที่สายลมพัดผ่านเนิ่นนานสักเพียงไหน
ให้รับรู้ว่าความคิดถึงของฉันเอง
ผ่านสายลมฝากแสงดาวมาส่งให้เธอ
อาจอยู่ในเสียงเพลงรักเก่า ซึ้งใจได้เสมอ
ความคิดถึงกำลังส่งตรงไปหาเธอ
จากหัวใจที่เฝ้าคอยเธออยู่ตรงนี้ mj...

#15 by pp (110.77.136.159) At 2011-02-13 23:48,
เมื่อไรที่สายลมพัดผ่านเนิ่นนานสักเพียงไหน
ให้รับรู้ว่าความคิดถึงของฉันเอง
ผ่านสายลมฝากแสงดาวมาส่งให้เธอ
อาจอยู่ในเสียงเพลงรักเก่า ซึ้งใจได้เสมอ
ความคิดถึงกำลังส่งตรงไปหาเธอ
จากหัวใจที่เฝ้าคอยเธออยู่ตรงนี้ mj...
#14 by pp (113.53.143.167) At 2010-12-17 15:10,
เมื่อไรที่สายลมพัดผ่านเนิ่นนานสักเพียงไหน
ให้รับรู้ว่าความคิดถึงของฉันเอง
ผ่านสายลมฝากแสงดาวมาส่งให้เธอ
อาจอยู่ในเสียงเพลงรักเก่า ซึ้งใจได้เสมอ
ความคิดถึงกำลังส่งตรงไปหาเธอ
จากหัวใจที่เฝ้าคอยเธออยู่ตรงนี้
เวลาที่เราต่างคนต่างไกลกัน
รักนั้นยังผูกพัน ไว้ข้างๆกายmj...

#12 by pp (125.27.56.225) At 2010-10-20 14:07,
แม้ยามหลับยังฝันเพ้อละเมอถึงเธอ...คิดถึงเธอนะดวงตะวัน...ทุกวินาทีของชีวิตคิดถึงเธอนะ
#11 by (113.53.138.33) At 2010-10-16 09:06,
ความคิดถึง ไม่ต้องพึ่งปฏิหาริย์
เพียงแค่สายลมผ่าน คือใจฉันมันเรียกหาเธอ
ความคิดถึง มองไม่เห็นแต่อยู่รอบๆตัวเธอ
หลับไปแล้วก็ยังเจอ ความคิดถึงยังคิดถึง
ยังคิดถึง ยังคิดถึง เธอเหลือเกิน mj...

#10 by pp (61.7.231.171) At 2010-10-16 07:13,
ค่ำคืนที่แสงดาวร้อยพัน ถ้าเทียบกับใจฉัน
ความคิดถึงนั้นเกินกว่าเอาแผ่นฟ้ากั้น
จะเหมือนลมที่หายใจเข้าออกเคียงเธอ mj...
#9 by pp (182.52.139.7) At 2010-10-06 22:16,
ความคิดถึง ไม่ต้องพึ่งปฏิหาริย์
เพียงแค่สายลมผ่าน คือใจฉันมันเรียกหาเธอ
ความคิดถึง มองไม่เห็นแต่อยู่รอบๆตัวเธอ
หลับไปแล้วก็ยังเจอ ความคิดถึงยังคิดถึง
ยังคิดถึง ยังคิดถึง เธอเหลือเกิน ...mj...
#8 by pp (113.53.142.96) At 2010-09-24 13:33,
นอนหลับฝันดีนะmj...คิดถึงมากๆนะที่รัก
#7 by pp (61.7.231.171) At 2010-09-17 23:58,
mj...
#6 by pp... (61.7.231.171) At 2010-09-17 23:54,
เมื่อไรที่สายลมพัดผ่านเนิ่นนานสักเพียงไหน
ให้รับรู้ว่าความคิดถึงของฉันเอง
ผ่านสายลมฝากแสงดาวมาส่งให้เธอ
อาจอยู่ในเสียงเพลงรักเก่า ซึ้งใจได้เสมอ
ความคิดถึงกำลังส่งตรงไปหาเธอ
จากหัวใจที่เฝ้าคอยเธออยู่ตรงนี้

เวลาที่เราต่างคนต่างไกลกัน
รักนั้นยังผูกพัน ไว้ข้างๆกาย
อาจมีนาทีที่เราใจตรงกัน
แม้ท้องฟ้าทะเลจะมีมาขวางกั้น
แต่คงไม่หยุดความคิดที่มีเธอ mj...

#5 by pp (61.7.231.171) At 2010-09-15 23:37,
อย่า คิดถึงเรื่อยเปื่อย.......
จนลืม คิดถึงตัวเอง.......
ว่า มีคนคิด....
#4 by FarFromU (125.24.139.77) At 2010-09-10 23:30,
ค่ำคืนที่แสงดาวร้อยพัน ถ้าเทียบกับใจฉัน
ความคิดถึงนั้นเกินกว่าเอาแผ่นฟ้ากั้น
จะเหมือนลมที่หายใจเข้าออกเคียงเธอ
ความรักยังมีอยู่เสมอ ก็ฉันนั้นคิดถึงเธอ...mj...

#3 by pp (61.7.231.171) At 2010-09-07 01:47,
ลมหายใจมีเพียงเธอ...คิดถึงเธอเหลือเกิน
#2 by (125.26.253.30) At 2010-09-06 17:24,
รูปสวยจัง
...
คิดถึงคนๆนึงตลอดเวลาเลยค่ะ
#1 by S@nDGLasS At 2010-09-06 16:58,

นิ้วก้อย
View full profile