2010/Nov/10

Cool
 
เนื้อเพลง เส้นผมบังภูเขา – ลูกปัด ชลนรรจ์

กลับมาหาเธอ ขอร้องเธอให้อภัย
ทั้งทั้งที่รู้ ยังไงก็หมดหวัง
สิ่งที่ฉันทำ รู้ว่าเธอช้ำใจ
ที่ทิ้งและทำ ให้เธอเสียใจ

โง่ขนาดไหน ที่หนีเธอไปอย่างวันนั้น
ก็เหมือนเส้นผม ที่มันบังภูเขา

ไม่เคยจะรู้ว่ามีของดี ไม่มีเวลารักษาดูแลสิ่งนั้นให้ดี
ไม่เคยใส่ใจไม่รู้ ว่าของสำคัญอยู่ตรงนี้
สุดท้ายคือวันนี้ ฉันต้องเสียของดีไป
..คือ เธอนั่นเอง

แต่อยากให้เข้าใจ คนโง่โง่คนหนึ่ง
ที่ถึงยังไง ก็ยังรักเธอ

โง่ขนาดไหน ที่หนีเธอไปอย่างวันนั้น
ก็เหมือนเส้นผม ที่มันบังภูเขา

ไม่เคยจะรู้ว่ามีของดี ไม่มีเวลารักษาดูแลสิ่งนั้นให้ดี
ไม่เคยใส่ใจไม่รู้ ว่าของสำคัญอยู่ตรงนี้
สุดท้ายคือวันนี้ ฉันต้องเสียของดีไป
..คือ เธอนั่นเอง

ไม่เคยจะรู้ว่ามีของดี ไม่มีเวลารักษาดูแลสิ่งนั้นให้ดี
ไม่เคยใส่ใจไม่รู้ ว่าของสำคัญอยู่ตรงนี้
สุดท้ายคือวันนี้ ฉันต้องเสียของดีไป

ไม่เคยจะรู้ว่ามีของดี ไม่มีเวลารักษาดูแลสิ่งนั้นให้ดี
ไม่เคยใส่ใจไม่รู้ ว่าของสำคัญอยู่ตรงนี้
สุดท้ายคือวันนี้ ฉันต้องเสียของดีไป
..คือ เธอนั่นเอง

Comment

Comment:

Tweet


สิ่งที่ฉันทำ รู้ว่าเธอช้ำใจ
ที่ทิ้งและทำ ให้เธอเสียใจmj
#3 by pp (119.42.96.203) At 2011-05-06 23:54,
ไม่เคยจะรู้ว่ามีของดี ไม่มีเวลารักษาดูแลสิ่งนั้นให้ดี
ไม่เคยใส่ใจไม่รู้ ว่าของสำคัญอยู่ตรงนี้
สุดท้ายคือวันนี้ ฉันต้องเสียของดีไป
..คือ เธอนั่นเอง
แต่อยากให้เข้าใจ คนโง่โง่คนหนึ่ง
ที่ถึงยังไง ก็ยังรักเธอmj...
#2 by pp... (119.42.96.203) At 2011-05-06 23:52,
กลับมาหาเธอ ขอร้องเธอให้อภัย
ทั้งทั้งที่รู้ ยังไงก็หมดหวัง
สิ่งที่ฉันทำ รู้ว่าเธอช้ำใจ
ที่ทิ้งและทำ ให้เธอเสียใจ

โง่ขนาดไหน ที่หนีเธอไปอย่างวันนั้น
ก็เหมือนเส้นผม ที่มันบังภูเขา

ไม่เคยจะรู้ว่ามีของดี ไม่มีเวลารักษาดูแลสิ่งนั้นให้ดี
ไม่เคยใส่ใจไม่รู้ ว่าของสำคัญอยู่ตรงนี้
สุดท้ายคือวันนี้ ฉันต้องเสียของดีไป
..คือ เธอนั่นเองmj...
#1 by pp (61.7.170.94) At 2011-01-08 19:07,

นิ้วก้อย
View full profile