2010/Nov/15

 

ไม่เคยรู้เลย ว่าเพราะเหตุใด
ทำไมฉันจึงรู้สึกอย่างนี้
ทุกสิ่งช่างสวยงามและดูเหมือนจะมี
อะไรที่เป็นพิเศษ

ฉัน อยากจะรู้จริงๆ ว่าสิ่งนั้น
เกิดกับฉันจริงๆ ไม่ใช่ฝัน
ไม่ได้ฝันกลางวัน
ที่เธอมายืนอยู่ตรงนี้
จับมือมองตาฉันตอนนี้

เพราะทุกนาทีที่มีเธออยู่ข้างกาย
ดูเหมือนทุกอย่างช่างมีคุณค่าและมีความหมาย
ให้ชีวิตฉัน เป็นดังความฝันที่สดใส

หัวใจล่องลอยทุกครั้งที่ฟังเสียงเธอ
และเสียงของเธอก็ช่างอบอุ่น
จนใจฉันอ่อนไหว
ช่วยบีบมือของฉัน
แล้วบอกว่าวันนี้ไม่ได้ฝันไป

อยากจะรู้จัง ว่าเพราะเหตุใด
ทำไมฉันจึงรู้สึกอย่างนี้
ทุกสิ่งช่างสวยงาม และดูเหมือนจะมี
อะไรที่เป็นพิเศษ

Comment

Comment:

Tweet


นิ้วก้อย
View full profile