2011/Jul/22

เธอทำให้ฉันเสียใจ ~ COCKTAIL
 
เธอบอกกับฉันว่าตัวเธอจะรัก
ไม่ว่านานเท่าไรรักของเราจะยังตรึงใจ
ไม่ว่านานเท่าไร ใจเอ๋ยใจ
จะยังคงเป็นเหมือนเดิม

แต่เธอกลับมาทิ้งให้ตัวฉันต้องเหงา
เธอลืมความรักเราเมื่อตัวเธอมีเขาข้างกาย
รักของเราเธอหน่าย เธอลืมมันง่ายดาย
เธอทำให้ฉันเสียใจ

เธอทำให้ฉันร้อนรน ทำให้ฉันทุกข์ระทมงมงาย
เธอทำให้ฉันร้องไห้ ทำชีวิตฉันพังทลาย
ทำให้ความรักของฉันมันตาย จากใจ

จำ ยังคงจำภาพเธอจนวันนี้
ผ่านไปนานนับปีรักของเรายิ่งจางลงไป
เธอลืมแล้วทุกสิ่ง
เธอลืมหมดแล้วจริงๆ หรือเธอเพียงทิ้งให้ฉันเสียใจ

เธอทำให้ฉันร้อนรน ทำให้ฉันทุกข์ระทมงมงาย
เธอทำให้ฉันร้องไห้ ทำชีวิตฉันพังทลาย
ทำให้ความรักของฉันมันตาย จากใจ
ของฉัน
จากใจของฉัน
จากใจของฉัน
จากใจของฉัน
เธอทำฉันเสียใจ

เธอทำฉันเสียใจ
เธอทำให้ฉันร้อนรน ทำให้ฉันทุกข์ระทมงมงาย
เธอทำให้ฉันร้องไห้ ทำชีวิตฉันพังทลาย
ทำให้ความรักของฉันมันตาย จากใจ
(รัก ฉันรักเธอมากเพียงไหน บอกรักเธอมากเท่าไร
ไม่อาจจะทำให้เธอคืนย้อนกลับมาเหมือนเคย
เธอทำให้ฉันผิดหวัง ทำให้ฉันเจ็บช้ำ
เธอทำฉันเสียใจ)
 

Comment

Comment:

Tweet


เพราะ..เธอ..ฉันจึงเสียใจ
#2 by ณ ปลายทาง. At 2011-07-23 00:24,
ฉันเองก้เสียใจ
#1 by กำแพงกระดาษ At 2011-07-22 17:05,

นิ้วก้อย
View full profile