2014/Jul/26

ถึงรักกันแค่ไหน แต่ฉันก็ยังไม่ใช่

วันนี้คนที่เธอรัก ไม่ใช่ฉัน
ฉันรักเธอเกือบตาย สุดท้ายต้องร้างลา
เธอทำเหมือนฉันเป็นตัวอะไร
บอกฉันว่ารัก ฉันเข้าใจดี ขอบคุณที่เธอมีใจให้กัน
แต่คำว่ารักที่เธอเคยบอกฉัน ไปบอกกับคนอื่น
ต่อให้รักให้ตาย เธอคงไม่เอาหรอก
เมื่อเธอไม่ชอบคนอย่างฉัน เธอไม่ต้องการ
รักมากเท่าไหร่ แต่มันก็ยังได้เพื่อน
เราคงจะเหมือน เพื่อนมันแลเรา ว่าหมาเหมือนเดิม

แม้ว่าวันนี้ เราคงต้องเลิกกัน
แต่ขอให้รู้ว่าฉันยังรักเธอ
เธอยังอยู่กับฉัน ยังอยู่ข้างๆกัน
ฉันยังไม่ตาย ไม่ตาย โปรดรับรู้

บอกฉันว่ารัก ฉันเข้าใจดี ขอบคุณที่เธอมีใจให้กัน
แต่เก็บคำว่ารักที่เธอเคยบอกฉัน ไปบอกกับคนอื่น
ต่อให้รักให้ตาย เธอคงไม่เอาหรอก
เมื่อเธอไม่ชอบคนอย่างฉัน เธอไม่ต้องการ
รักมากเท่าไหร่ แต่มันก็ยังได้เพื่อน
เราคงจะเหมือน เพื่อนมันแลเรา ว่าหมาเหมือนเดิม

ต่อให้รักให้ตาย เธอคงไม่เอาหรอก
เมื่อเธอไม่ชอบคนอย่างฉัน เธอไม่ต้องการ
รักมากเท่าไหร่ แต่มันก็ยังได้เพื่อน
เราคงจะเหมือน เพื่อนมันแลเรา ว่าหมาเหมือนเดิม

Comment

Comment:

Tweet


นิ้วก้อย
View full profile